LEVENSVERHAAL OP FILM

‘Ja, zo waren zij precies en het laat tevens heel goed zien uit welke tijd zij kwamen.’ Of: ‘wat is dit intiem, mooi en respectvol vast gelegd.’ Of: ‘nu snap ik mijn moeder/mijn tante of oma beter’.

Dit waren enkele van de reacties op mijn documentaire ‘Mijn Bovenburen’, waarin ik een ouder echtpaar portretteer voor KRO-NCRV (2Doc). Dit heeft me gemotiveerd om me te gaan richten op het maken van persoonlijke videoportretten. Zo’n privé documentaire, een herinneringsfilm, een levensfilm kan zoveel betekenis hebben voor kinderen en kleinkinderen, vrienden en kennissen. 

Vaak raak ik gefascineerd door persoonlijke (levens)verhalen van mensen van allerlei pluimage. Vanuit mijn eigen interesse begin ik te vragen en ik luister en verwonder me. Filmische beelden komen dan als vanzelf bij me binnen.

Mijn missie is om andere mensen in hun kracht, dichtbij hun essentie en    authenticiteit, filmisch te verbeelden.

Met een (kleine) camera erbij kun je zoveel ‘vangen’ van iemand. Je kunt met bewegende beelden ook zoveel meer vertellen. Anders dan in fotografie of in een boek wordt de manier van praten, of juist het stil zijn, de manier van bewegen, de oogopslag ook vastgelegd. Iemand bijvoorbeeld laten vertellen over zijn/haar lievelingsmuziek geeft een heel ander beeld dan de persoon filmen die er daadwerkelijk intens genietend naar luistert. Of bijvoorbeeld het filmen van iemand die door oude fotoboeken heen bladert: herinneringen en verhalen worden bijna als vanzelf en met veel gevoel verteld.

Maar ook dagelijkse dingen, zoals het drinken van het dagelijks kopje thee/glaasje wijn of het uitlaten van de hond, het maaien van het gras, het turen naar buiten etc., kunnen zoveel over iemand zeggen.

In de film kunt u uw levensverhaal vertellen. Hoe kijkt u terug op het leven? Wat waren belangrijke momenten en wat zijn bijzondere gebeurtenissen geweest? Wie waren (of zijn) belangrijk voor u? Wat boeit u in het leven; wat zijn uw interesses, uw passies (geweest)? Wat vindt u belangrijk of waardevol? Zijn er speciale herinneringen die verteld moeten worden? Wat waren hoogtepunten, maar wellicht ook dieptepunten? Zijn er bepaalde objecten of locaties die een speciale herinnering hebben? Speelden er bepaalde thema’s in uw leven? Is er iets dat u mee zou willen geven, zou willen overdragen? 

Het uiteindelijke resultaat, een gefilmd en gemonteerd (documentair) videoportret is een document dat voor altijd zal bestaan en dat aan een volgende generatie doorgegeven kan worden en van onschatbare waarde kan zijn voor kinderen, (achter-) kleinkinderen, familie en vrienden; nabestaanden.

Het is een document dat laat zien wie u was, wat u heeft meegemaakt, hoe uw tijd eruit zag, voor welke keuzes u heeft gestaan, hoe u zich heeft ontwikkeld, wat u heeft geleerd, hoe u over dingen denkt...etcetera.

 

Al pratend, luisterend en filmend reis ik samen met u door uw leven. Voor u kan het ook een mooi moment van reflectie zijn. Daarna monteer ik uw verhaal en de extra gedraaide beelden tot een liefdevol documentaire-portret film. Aangevuld met foto’s en/of oud filmmateriaal en/of andere belangrijke documenten en uiteraard met muziek van uw keuze. 

(Tags: levensfilm, filmportret, levensverhaal, herinneringsfilm, story of your life, life story, legacy, legacyfilm, levensverhaal op film, film als nalatenschap, persoonlijk videoportret, videoportret maken, privé film, levensfilm laten maken, making memories.)